Het zelf kunnen bepalen waar en wanneer je werkt, wordt door zowel mannen als vrouwen als het grootste voordeel van mobiel werken genoemd, dat blijkt uit een onderzoek dat Blauw Research in opdracht van T-Mobile heeft uitgevoerd. Bovendien zegt 62 procent van de ondervraagden mobiel te werken om hun tijd beter te kunnen benutten. Eenderde zegt het fijn te vinden niet te worden afgeleid door zaken die op kantoor spelen en bijna de helft van de ondervraagden zegt tijdens het mobiel werken inspiratie op te doen. Voor mobiel werken gebruikt 89 procent de mobiele telefoon. Bijna de helft (46 procent) van de respondenten gebruikt een laptop onderweg en een kwart van de ondervraagden gebruikt onderweg een handcomputer ofwel pda. Niet geheel onverwacht zijn er meer mannen dan vrouwen die handcomputers en laptops gebruiken. Van de mannen die mobiel werken, gebruikt 53 procent een laptop tegen 31 procent bij de vrouwen. Bij het gebruik van handhelds is dat respectievelijk 31 en 10 procent. 79 Procent van de ondervraagden heeft geen bezwaren tegen mobiel werken. Wel stellen zij als voorwaarde dat de apparaten ook af en toe uit mogen zoals tijdens vakanties en bij andere privé-situaties. Het onderzoek is uitgevoerd onder 549 zakelijke mobiele bellers tussen de 18 en 45 jaar van T-Mobile.