Het adviesbureau ondervroeg de bestuurders naar de impact van mobiele technologie op hun bedrijfsvoering. Uit het onderzoek blijkt dat 87 procent van de bedrijven (in 14 landen) inmiddels een mobiele strategie heeft, maar dat slechts 1 op de 10 in staat is een mobiele investering - denk aan een app - volledig terug te verdienen.

Oorzaak voor het falen van een app is in twee derde van de gevallen een gebrekkige infrastructuur, niet goed weten hoe de app uiteindelijk aan de gebruiker of de consument gebracht moet worden (adoptie) en geen methodologie in huis hebben om het ontwikkelen, testen, distribueren en updaten van mobiele apps te begeleiden.

Uit het onderzoek van Accenture blijkt verder dat bijna de helft van de bedrijven (44 procent) voor komende drie jaar inzet op toepassing van energiezuinige componenten en het verbeteren van connectiviteitstandaarden. Ook toepassing van wearables (denk aan smartwatches en computerbrillen), natuurlijke interfaces (spraakherkenning, augmented reality) en open API's staan hoog op de digitale agenda van IT-leiders.