Volgens curator Evert-Jan Boot is het faillissement aangevraagd door het personeel. Moxmo zou achterlopen met het betalen van salarissen. "Een personeelslid had al een wat langere betalingsachterstand van drie maanden", zegt Boot. Hoe hoog de vordering van het personeel was, kan Boot niet zeggen.

Het beroep dat Moxmo tegen het faillissement heeft aangetekend, dient op 29 september. "Als de rechter het verzet van Moxmo NV honoreert, wordt het faillissement ongedaan gemaakt", zegt Boot.

Volgens de curator was bij de faillissementsaanvraag geen vertegenwoordiger van het bedrijf aanwezig om verweer te voeren. Dat betekent dat de rechter zich heeft moeten baseren op de verklaringen van het personeel.

"Tot het beroep tegen de faillissementsaanvraag heeft gediend, moet ik me zeer terughoudend opstellen", zegt Boot. "Ik kan geen activa verkopen. Dat kan ik me niet permitteren als het faillissement op 29 september weer ongedaan wordt gemaakt."

In 2002 werd Moxmo gelanceerd door Global PayWays (GPW). Moxmo is een betaal- en transactieplatform waarmee consumenten betalingen via een mobiele telefoon of internet kunnen doen. Gebruikers kunnen vanaf hun reguliere bankrekening hun Moxmo-rekening aanvullen.