De grote bosbranden die de laatste week op diverse plaatsen in de wereld woeden en die vooral Californië in hun greep hebben, worden mede veroorzaakt door de nieuwe mogelijkheden voor draadloze communicatie. Volgens Frits Mohren, hoogleraar Bosecologie en Bosbeheer aan de Universiteit Wageningen dringen mensen nu zij altijd en overal mobiel kunnen communiceren, steeds dieper door in bosgebieden en veroorzaken daar bosbranden.

'In het draadloze tijdperk trekken mensen veel verder het bos in dan voorheen. Mensen gaan ook veel verder in bosgebieden wonen. En waar mensen zijn, gebeuren ongelukken en treden branden op' aldus Mohren. Hoewel ook blikseminslag een belangrijke veroorzaker is van bosbranden, is in de meeste gevallen onvoorzichtigheid van mensen de veroorzaker van de brand.

Hoe groot de invloed van de veranderde communicatiemogelijkheden op de bosbranden is, is volgens Mohren moeilijk te zeggen. Dat die relatie er is, is echter onomstotelijk. 'De USDA Forest Service heeft het in een recent rapport over de 'wildland/urban intermix' die toeneemt. Maar er zijn ook andere factoren zoals droogte, de brandbaarheid van grotere hoeveelheden restmateriaal in het bos door veranderde inzichten over bosbeheer en veranderende weersomstandigheden, zoals in het geval van Californië de droge valwinden.'

Hoewel ook in Nederland mensen inmiddels nagenoeg overal kunnen beschikken over meerdere vormen van draadloze communicatie, zal dat hier geen vergelijkbare gevolgen hebben als in bijvoorbeeld Griekenland en de VS. 'Het Nederlandse bos is sterk versnipperd en goed bereikbaar voor de brandweer. Dat Nederlanders inmiddels overal kunnen gaan en staan en toch bereikbaar blijven is dan ook minder 'brandgevaarlijk' dan in andere landen' aldus Mohren.