De bijeenkomst onder de vlag `Een evaluatie van Microsoft en zijn mondiale strategie' is georganiseerd door Ralph Nader, een soort van onafhankelijke consumentenman in de Verenigde Staten. Door het bedrijfsleven wordt Nader alom gevreesd vanwege zijn publieke campagnes tegen ondernemingen die in zijn ogen niet door de beugel kunnen. De algemene klacht op de conferentie in New York is dat Microsoft misbruik maakt van zijn monopolie in software voor personal computers om oneerlijke concurrentie te bedrijven in tal van sectoren, inclusief de snel groeiende handel op het Internet. Het panel dat Microsoft `evalueert' bestaat grotendeels uit bekende tegenstanders van het bedrijf, zoals Scot McNealy, topman van Sun Microsystems. Volgens organisator Nader krijgen computers steeds meer greep op de samenleving en op de economie. Daardoor komen steeds meer en meer maatschappelijke terreinen onder invloed te staan van economische grootmachten als Microsoft. Gary Reback, een advocaat die specialiseert in monopolie-wetgeving, is de grip van Microsoft op de software-industrie zo groot dat ook andere bedrijven naar wapens moeten grijpen die eerlijke competitie onmogelijk maken. Omdat Microsoft diepe zakken heeft, kan het ook bepalen welke technologie tot standaard wordt verheven, meent Reback. Microsoft koopt kleine startende bedrijven op en neemt hun producten over of past ze aan zijn eigen software aan. Hij wijst in dit opzicht naar de promotie van het Advanced Streaming Format (ASF) door Redmond. Encarta Reback beschuldigt Microsoft ook van niets minder dan geschiedvervalsing. Volgens de advocaat heeft het bedrijf de inhoud van zijn Encart-encyclopedie overgenomen van een andere ontwikkelaar, Funk & Wagnall. In de encyclopedie van F&W sloot het artikel over topman Bill Gates: .."hij staat bekend als een harde concurrent die het winnen van de strijd met rivalen belangrijker vindt dan winst maken." In Encarta 97, herschreven door Microsoft, eindigt het lemma over Gates met "…staat bekend voor zijn persoonlijke en zakelijke bijdragen aan liefdadigheidsinstellingen en het onderwijs." Ook uit een andere sector klinken kritische geluiden. Catherina Allen, baas van een bankiersvereniging in de Verenigde Staten, prijst het marketinginzicht van Microsoft. "Het bedrijf heeft slim ingespeeld op de behoeften van de klant", aldus Allen, "maar in de financiële wereld is het van belevensbelang dat we over een open besturingssysteem beschikken, dat door niemand wordt gedomineerd." Repliek De conferentie heeft Microsoft uitgenodigd om zich te komen verdedigen in New York, maar het bedrijf heeft voor de eer bedankt. In een open brief die vlak voor het begin van de bijeenkomst werd gepubliceerd zegt executive vice-president Bob Herold dat de conferentie "alle kenmerken heeft van een een volksgericht." "Meedoen aan deze conferentie zou voor ons hetzelfde zijn als een hinderlaag inlopen met op iedere heuvel een scherpschieter", aldus Herold. Herold wees er ook op dat de organisatoren duizend dollar vragen aan elke deelnemer, maar dat een van de grote rivalen van Microsoft gratis toegangsbewijzen heeft weggegeven aan veertig van zijn beste zakenpartners. Hij vroeg zich ook af hoe onafhankelijk de consumentenorganisatie van Nader zich kan noemen als ze advertenties laat betalen in de landelijke pers op kosten van zijn rivalen. Microsoft is niet tegen concurrentie, aldus de brief: andere IT-bedrijven blijken wel degelijk in staat om de uitdaging aan te gaan, zoals Sun Microsystems. Verder moet de macht van Microsoft ook niet worden overdreven. Herbold wijst er op dat de inkomsten van zijn bedrijf slechts één procent vormen van het totaal, en maar vier procent van het totaal van de software-industrie. In De Stemming debatteren lezers van WebWereld over de macht van Microsoft. Doe mee en reageer op de Vijf Stellingen