De groep is momenteel bezig alle documentatie te verwerken tot één document, waarna juridische experts van de EU de zaak onder de loep nemen, zo meldt The Wall Street Journal. Deze juridische experts spelen de advocaat van de duivel om eventuele gaten in de bewijsvoering boven tafel te krijgen en de argumenten van de onderzoekers aan te scherpen.

Zodra alles is afgerond zal Eurocommissaris van Mededinging Neelie Kroes volledig geïnformeerd worden, waarna zij zal besluiten of de zaak aanhangig wordt gemaakt. Indien zij daartoe besluit, zal Intel een officieel schrijven ontvangen met daarin de bezwaren van de EU. De chipmaker krijgt vanaf dat moment twee maanden de tijd om een weerwoord te formuleren en kan tevens zijn argumenten uitspreken in een besloten zitting met EU-vertegenwoordigers.

Antitrustbeschuldigingen zijn niet nieuw voor Intel. Aartsrivaal AMD heeft de autoriteiten in Amerika al gevraagd onderzoek te doen naar de praktijken van Intel. In die zaak is Intel zich van geen kwaad bewust. "De aantijgingen van AMD kloppen niet", stelt Chuck Mulloy van Intel. "Wij handelen eerlijk en volgens de wet." In Zuid-Korea wordt Intel momenteel ook onder de loep genomen met betrekking tot antitrustovertredingen.