Dikwijls zouden grote ict-projecten van de overheid vertraging oplopen door de politieke besluitvorming. Bovendien zou door een te hoog ambitieniveau of aanvullende wensen van ministers of Tweede Kamer het risico van mislukken toenemen, zo meldt het ANP naar aanleiding van het vandaag verschenen rapport van de Algemene Rekenkamer.

Verspillen

De Rekenkamer heeft het onderzoek gedaan op verzoek van SP-Kamerlid Arda Gerkens. Gerkens was bezorgd over beweringen van deskundigen dat de overheid jaarlijks 4 tot 5 miljard euro zou verspillen aan automatiseringsprojecten. Volgens de Rekenkamer moet dat bedrag aanzienlijk lager liggen, aangezien de totale overheid jaarlijks 2,1 miljard aan ict uitgeeft, zo becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het Rijk zou een half miljard besteden.

Problemen

Toch ziet de Rekenkamer problemen, onder meer doordat de politiek vaak te hooggespannen verwachtingen heeft van ict-oplossingen. Deze verwachtingen zijn niet altijd realistisch, aldus de Rekenkamer. Ook ruimt de politiek soms onvoldoende tijd in om technische en organisatorische problemen op te lossen.

Beter informeren

De Rekenkamer adviseert minister Ter Horst van Binnenlands Zaken om de Kamer beter te informeren over ict-projecten. Door de besluitvorming gefaseerd te laten plaatsvinden, kunnen minister en Kamer meer greep op de ontwikkelingen krijgen.

De minister is het grotendeels eens met de conclusies van het rapport en wil er haar voordeel mee doen. Zij meent echter we dat de Rekenkamer te weinig aandacht heeft besteed aan de vraag wie verantwoordelijk is voor automatiseringsprojecten.

Parlementair onderzoek

Regeringspartij CDA en oppositiepartij SP willen nu een parlementair onderzoek naar ict-projecten bij de overheid. Hoogstwaarschijnlijk krijgen zij hierin steun van een meerderheid in de Tweede Kamer, hoopt CDA'er Jos Hessels. Beide partijen plaatsen grote vraagtekens bij de cijfers die de Rekenkamer van het CBS heeft gekregen.

Volgens Arda Gerkens, aanvrager van het Rekenkamer-onderzoek, vraagt het rapport om nader onderzoek door de Kamer. "Daarbij komt dat gerenommeerde specialisten de indruk hebben dat de overheid fors meer betaalt voor grote ICT-projecten dan bijvoorbeeld het bankwezen. Er zijn miljarden mee gemoeid terwijl de rendementen vaak zeer onduidelijk zijn, mede daarom lijkt een parlementair onderzoek mij op zijn plaats."

Een eerdere motie van het CDA voor een parlementair onderzoek kreeg slechts steun van GroenLinks. Die partij zal dat nu weer doen, meldt een GroenLinks-woordvoerder aan het ANP. Gezamenlijk hebben CDA, SP en GroenLinks 73 van de 150 Kamerzetels. Of PvdA en VVD ook voor een parlementair onderzoek zullen stemmen, is nog onduidelijk.

Vervolgrapportage

In juni 2008 zal de Rekenkamer een vervolgrapportage presenteren. Hessels wil nu al een parlementair onderzoek voorbereiden, zodat dat dan na de zomer kan beginnen. Het organiseren van ict-projecten zou daardoor beter moeten verlopen en de minister van Binnenlandse Zaken zou een meer co├Ârdinerende taak moeten krijgen.