In februari kondigde de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), het orgaan dat verantwoordelijk is voor de uitgifte van domeinen, nog een plan aan om een deel van de bestuursleden niet langer te laten kiezen door de internetters. Nu zijn nog vijf van de negentien bestuurders direct gekozen door de internetgemeenschap. In plaats daarvan zouden de wereldregeringen invloed moeten krijgen op de samenstelling van het bestuur. Volgens voorzitter Stuart Lynn konden de overheden niet langer buiten het bestuur van de ICANN gehouden worden. "Het internet is te belangrijk geworden voor nationale economische en sociale vooruitgang. Regeringen moeten directer invloed kunnen uitoefenen op het beleid", aldus Lynn destijds in een verklaring. De directe verkiezingen van bestuurders – waarbij elke internetter kan stemmen – zouden te eenvoudig gekaapt kunnen door belangengroepen, aldus Lynn. Door overheden aangestelde bestuursleden zouden het algemeen belang beter kunnen dienen. Op de plannen van Lynn kwam veel kritiek, met name van de direct door de internetgemeenschap gekozen bestuursleden van de ICANN. Desondanks kreeg Lynn deze week de steun van de hervormingscommissie van ICANN voor een groot deel van zijn plannen. Voor het voorstel om overheden invloed te laten uitoefenen op de samenstelling van het ICANN-bestuur, kreeg Lynn echter geen onvoorwaardelijke steun, zo meldt Newsbytes. Er zijn volgens de hervormingscommissie praktische obstakels die overheidsinmenging in de weg zouden staan.