Naast de huidige versie van Windows, zou er een versie komen waarin de Media Player ontbreekt. Volgens de Europese Commissie heeft Microsoft zijn monopoliepositie op de markt voor besturingssystemen misbruikt om andere producenten van mediaspelers uit de markt te drukken. Als Microsoft en de Europese Commissie in de komende weken geen schikking bereiken, zal de Commissie het softwarebedrijf een straf opleggen. Het gaat daarbij om een boete van tenminste 100 miljoen dollar en een aantal maatregelen, waaronder mogelijk het vrijgeven van een deel van de broncode. De makers van concurrerende serversoftware kunnen die informatie gebruiken om hun software beter te laten samenwerken met Windows-pc's. Binnen de Europese Commissie staan verschillende commissarissen tegenover elkaar bij het bepalen van de straf voor Microsoft. De Nederlander Frits Bolkestein (Eurocommissaris voor de interne markt) pleit voor een lichte straf, terwijl Erkki Liikanen (informatiemaatschappij) aandringt op een strenge straf.