Herbold, tevens executive vice-president van Microsoft, herhaalde op vragen van WebWereld donderdagmiddag eerst dat Microsoft geen plannen heeft voor het geval de tweedeling en strenge gedragsregels ook worden opgelegd door de beroepsrechtbank en het Hoog Gerechtshof. "Wij organiseren hier geen vergaderingen om te speculeren", zei Herbold.

Microsoft introduceerde donderdag Microsoft.NET. Een volledig internettisering van Microsofts producten. Daarmee gaat de belaagde softwaremaker er dus van uit dat het de zaak wint. "Wij vertrouwen erop dat we in hoger beroep gelijk zullen krijgen", herhaalde Herbold het door andere Microsoft-topmannen al vele malen uitgesproken standaard antwoord.

Dat is dus ook speculeren. Herbold gaf dit toe, hij wil niet speculeren op een slechte afloop. Dat zou volgens hem het einde van Microsoft betekenen. "Dit vonnis is onuitvoerbaar. Het verordonneerd dat 85 procent van onze medewerkers een verklaring moet ondertekenen waarin ze zeggen het vonnis gelezen te hebben. Als ze vervolgens iets verkeerd doen, volgt strafrechtelijke vervolging", zegt Herbold. "In het vonnis staat dat wij iedereen die iets aan te merken heeft op ons product toegang moeten geven tot de broncode. Die mag hij dan overschrijven."

Microsoft.NET is in feite de volledige integratie van internet in de applicaties en het besturingssysteem. De zaak waarin rechter Jackson oordeelde draaide voor een groot deel om de bundeling van webbrowser Internet Explorer en besturingssysteem Windows.

Herbold verwacht dat het Supreme Court, het Amerikaanse Hoog Gerechtshof, over twee tot drie weken besluit de zaak niet te willen behandelen. Dan is het aan de beroepsrechtbank om de zaak te beoordelen. Deze rechtbank oordeelde eerder in het voordeel van Microsoft.

Eerdere relevante berichten: Rechter stuurt zaak Microsoft naar Hooggerechtshof (21 juni 2000) Justitie zet tactische stap om antitrustzaak te versnellen (13 juni 2000) Ballmer: Er is geen sprake van splitsing (08 juni 2000) Rechter Jackson beveelt tweedeling van Microsoft (07 juni 2000)