Het moederbedrijf van de vacaturesite Monsterboard.nl heeft woensdag zijn nettowinstinkomen van de afgelopen negen jaar met 272 miljoen dollar verlaagd om rekenschap af te leggen voor het antedateren.

Een optie geeft iemand het recht om aandelen te kopen tegen een vooraf afgesproken prijs. Het antedateren van opties geeft de mogelijkheid om opties te dateren op een dag waarop de prijs van de aandelen laag is, hetgeen gunstig is voor de ontvanger.

The Wall Street Journal meldt dat tijdens een interne enquête in oktober topman Andrew McKelvey van Monster is afgetreden, nadat hij weigerde zijn medewerking te verlenen aan het onderzoek.

Monster heeft laten weten dat McKelvey 533.000 dollar vrijwillig heeft terugbetaald aan het bedrijf. Het gaat hier om bedrijfsgelden die McKelvey uitgereikt had aan familieleden en negen persoonlijke werknemers.

Het bleek dat zowel persoonlijke werknemers van McKelvey als familieleden van de voormalige topman opties gekregen hebben en gezondheidszorg, betaald door Monster. Het gaat hier om een totaalbedrag van 362.397 dollar in de periode van 1997 tot 2006. Monster heeft laten weten dat het bedrag recent met rente is terugbetaald.

De interne enquête van Monster heeft uitgewezen dat er door een speciaal compensatiecomité binnen het bedrijf vaak schriftelijke toestemming werd gegeven tot het uitreiken van opties. In veel gevallen zijn deze vaak niet compleet en is het bovendien niet duidelijk wie de opties zou ontvangen of om hoeveel opties het ging.

Het verhaal van Monster staat niet op zichzelf, bij tenminste 130 Amerikaanse bedrijven wordt op dit moment onderzoek gedaan naar het antedateren van opties. Dit wordt ofwel intern door de bedrijven zelf gedaan, of door de overheid. In Amerika wordt de hele situatie ook wel het 'backdating scandal' genoemd.