Inzet van het geschil is het gebruik van de naam 'Intermediair' door de vacaturesite Monsterboard.nl. De vacaturesite gebruikte de naam als lokkertje om zijn eigen site te promoten. Uitgever VNU is het niet eens met het gebruik van deze naam. VNU geeft het blad Intermediair uit. Monsterboard.nl adverteerde in 1999 bij de vindservice Vindex.nl met het trefwoord 'intermediair'. Bezoekers die deze term invoerden, kregen als resultaat een advertentie van Monsterboard op hun scherm te zien. VNU vindt dat Monsterboard.nl op oneigenlijke wijze meeliftte op het succes van Intermediair. "VNU en Monsterboard troffen elkaar al eerder in de rechtszaal. Toen stelde de rechter VNU in het gelijk", reageert Steven Veenendaal van NewMonday.com. "De naam Intermediair is jaren geleden door VNU gedeponeerd als merk. Het is dus op deze manier een oneigenlijk gebruik van de naam." NewMonday is de joint venture van VNU en Randstad. Monsterboard.nl besloot echter in beroep te gaan. "Het gaat ons nu om een principekwestie", zegt Suzanne Ekel van Monsterboard.nl. "De uitspraak die de rechter vorig jaar deed was snel en kort door de bocht. Er werd gesuggereerd dat wij ons voordeden als iemand anders en dat was absoluut niet het geval. Onze advertentie verscheen inderdaad op de resultatenpagina, maar we verplichtten de bezoeker niet om ons te bezoeken." Ekel trekt de vergelijking met twee supermarkten die in dezelfde buurt gevestigd zijn. "Als de Albert Heijn op een lantaarnpaal tegenover de C1000 een reclamebord hangt, dan verplicht Albert Heijn de klant helemaal niets. De consument blijft vrij in zijn keuze." Monsterboard.nl wil met de beroepszaak bereiken dat er jurisprudentie ontstaat op dit terrein. Op dit moment is er nog weinig vastgelegd. De rechter doet uitspraak op 8 februari 2001.