De discussie werd ditmaal ontlokt door de houding van de Europese Commissie. Deze wees het verzoek af van het voltallige Europese Parlement om opnieuw naar de softwarepatenten richtlijn te mogen kijken. Na het overleg van afgelopen maandag werd het onderwerp vandaag opnieuw in de kamer behandeld op verzoek van het kamerlid Gerkens (SP). Zij diende twee moties in om de staatssecretaris Karien van Gennip te dwingen een hamerstuk te voorkomen. De eerste motie roept om namens Nederland een B-item, een volledige behandeling, aan te vragen, terwijl de andere motie de staatssecretaris vraagt niet een verzoek om behandeling van andere landen te frustreren. Inmiddels heeft de regering laten weten zelf veel te zien in de laatste motie en het daar ook wel mee eens te zijn. Parlementariër Kees Vendrik (GroenLinks) benadrukte nogmaals dat de het politiek akkoord er nooit was gekomen, wanneer Nederland zich naar de wil van de Tweede Kamer had gericht en de 41 amendementen van het Europees Parlement niet naar de 'prullenbak' waren verwezen. Het kamerlid diende dan ook een motie in om de staatssecretaris te op te dragen er bij de Europese Commissie op aan te dringen alsnog aan het verzoek van het Europees Parlement te voldoen.

Eentalig patent

De motieregen over softwarepatenten kreeg vervolgens een opmerkelijke wending toen het VVD-kamerlid Örgü voorstelde de richtlijn zo aan te passen dat niet langer werd gesproken over softwarepatenten. Ze had liever gezien dat er een gemeenschapspatent werd ingevoerd waarbij de beschrijving in één taal zou worden gedaan. Deze motie riep de frustratie van diverse kamerleden op en het kamerlid Van Dam (PvdA) stelde vast dat de VVD was omgezwaaid tot meest radicale tegenstander van de richtlijn, omdat hier over een compleet nieuwe richtlijn werd gesproken.

Op het matje

D66 dat tot nu toe de moties van de SP over softwarepatenten steunde, kiest nu haar eigen richting omdat het opnieuw behandelen van de richtlijn volgens hen zou betekenen dat het gesloten politiek akkoord eenzijdig zou worden opgeblazen. Volgens Arend Lammertink van Vrijschrift is er echter van eenzijdig verbreken geen sprake."De raad kan in meerderheid beslissen het verzoek niet te honoreren", aldus Lammertink. Ondanks het feit dat D66 de eerste motie Gerkens niet zal steunen, diende het kamerlid Bakker wel een motie in om de Tweede Kamer uiteindelijk te laten beslissen voordat Nederland definitief ja zegt. Later vandaag zal Den Haag gaan stemmen over de vijf ingediende moties. Ondertussen heeft het Europees Parlement de voorzitter van de Europese Commissie, Barosso, op het matje geroepen voor tekst en uitleg.