Een tegenslag voor Google en Motorola, nu Googlerola van de rechter patenten niet kan inzetten om de Xbox of andere apparaten die de H.264-codec gebruiken van de markt te halen. Eerder lukte dit in Duitsland, omdat de Windows Media Player gebruik maakt van de videocodec waar Motorola een octrooi op heeft.

De rechtbank stelt dat ook de winst in Duitsland niet meer kan worden gebruikt door Motorola, omdat de lopende zaak in de VS moet bepalen wat de licentievoorwaarden precies worden. Het gebod van de rechter slaat dan ook op de hele patentenportfolio die de inzet is van de zaak tussen Microsoft en Motorola, inclusief de Europese standaardessentiële patenten.

Slecht nieuws voor Android

De rechtbank vindt dat de patenten die Motorola inzet onder de FRAND-regeling vallen. Fair, Reasonable and Non-Discriminatory zorgt ervoor dat octrooien niet kunnen worden misbruikt om anderen het gebruik van technieken die breed kunnen worden ingezet te ontzeggen. Zo kunnen ook andere producenten gebruik maken van bijvoorbeeld een WiFi-techniek, tegen een redelijke vergoeding.

De uitspraak heeft gevolgen voor de verdediging van Android-producenten die worden aangevallen en standaardessentiële patenten gebruiken om terug te slaan. Er is nu een precedent dat deze niet gebruikt kunnen worden om keihard terug te slaan door toestellen van de concurrent te verbieden. Daarmee zijn de patenten een stuk minder waardevol in een rechtszaak.

Buitenproportionele licentiegelden

Motorola pleit ervoor dat FRAND niet van toepassing is, omdat Microsoft de zaak aanhangig heeft gemaakt. Microsoft is van mening dat Android-apparaten patenten van de softwaregigant schenden en dat er daarom licentiegeld moet worden betaald voor Android-producten. Fabrikanten als HTC, Samsung en een reeks andere bedrijven gingen overstag, maar Motorola, inmiddels van Google, sloeg terug met zijn eigen patentklacht.

Microsoft vindt dat de licentiegelden die Motorola vraagt buitenproportioneel zijn en wil daarom dat de rechtbank een maximumbedrag instelt en een prijsbereik voor de licentiekosten van dergelijke patenten.

Schade hardmaken

De rechter stelt dat om een product te verbieden, een fabrikant moet kunnen aantonen dat er schade is veroorzaakt door de concurrent. Omdat juist dit een lastig punt is om aan te tonen, is er van de zomer al een belangrijke patentzaak gesneuveld voor deze goed en wel van start ging. Een Amerikaanse rechter gooide de zaak Apple-Motorola overboord omdat Apple geen schade kon aantonen.

20121130 (607) Order re MS SJ