Ook in de jaren daarna moet er flink gesleuteld blijven worden aan Thunderbird, zegt Mozilla-ceo David Ascher tegen The Register. Hij denkt al aan versie 3.1 terwijl versie 3.0 nog niet eens is uitgekomen.

Wat er precies gaat veranderen in Thunderbird 3.1 wil hij niet zeggen. Wel wordt de nieuwe versie experimenteler, onder andere door het toevoegen van 'add-ons'. Als de extra opties volgroeid zijn kunnen ze worden verwerkt in de standaardversie van het programma.

Snellere opvolging

Net zoals bij Firefox mikt Mozilla met Thunderbird op snel opeenvolgende nieuwe versies. Zo kunnen er snel verbeteringen en veranderingen worden doorgevoerd. Ook wordt gekeken of er functies uit het experimentele Mozilla Raindrop-project gebruikt kunnen worden. Raindrop moet uiteindelijk alle sociale netwerkinformatie samenvoegen in een overzichtelijke inbox. Denk aan Twitter, Facebook of chatberichten, maar zonder dat ze belangrijke e-mails wegdrukken.

Volgens Ascher is het realistisch om verschillende ideeën die voortkomen uit Raindrop in de toekomst terug te zien in Thunderbird. Het Mozilla Labs-project draait parallel met Thunderbird. Versie drie van het mailprogramma is volgens Ascher de eerste stap om het zes jaar oude Thunderbird volledig te moderniseren en de stagnerende markt, gedomineerd door Microsoft en Google, nieuw leven in te blazen.

Rest kan niet schalen

Volgens hem gaat het bij de concurrentie mis omdat hun e-mailsystemen zijn gebaseerd op opslag. Die gedachte komt uit de tijd dat er nog relatief weinig gemaild werd. Volgens Ascher is deze verouderde techniek niet schaalbaar genoeg om in te spelen op de hoeveelheden mail die tegenwoordig gestuurd en ontvangen wordt. Hij mist vooral een systeem waarmee het belang van e-mails kan worden aangegeven.

Thunderbird 3 komt dik anderhalf jaar na versie 2.0 uit. De nieuwe client heeft de beste functies uit de andere systemen overgenomen. Ascher is het meest te spreken over de zoekfunctie. Er is een heel nieuw zoeksysteem gebouwd gebaseerd op code die wordt gebruikt in Firefox. Er kan gezocht wordn in e-mails met attachments, verschillende soorten attachments, aan de hand van de meegegeven tags en in verschillende accounts.

Meer geld, meer mensen

Daarnaast is er een functie toegevoegd waarin er speciale mappen kunnen worden gemaakt. Bijvoorbeeld een overkoepelende map waarmee alle e-mailboxen tegelijk bekeken worden. Er kan meer aandacht besteed worden aan Thunderbird omdat er meer geld beschikbaar is. Er werken nu 60 man aan berichtenapplicaties en een drie kwart daarvan stopt zijn tijd in Thunderbird. Twee jaar geleden waren dat er slechts twee.