De Mozilla Public License (MPL) 2.0 stelt gebruikers in staat om met MPL gelicenseerde code te combineren met andere open en gesloten licenties. Volgens Mozilla vult MPL "een bruikbaar gat op in het spectrum van vrije en open source licenties". Dat gat zit tussen de Apache licentie, die niet verplicht stelt aanpassingen te delen, en de GNU licenties, waarin wel verplicht wordt gesteld om aanpassingen te delen onder veel meer omstandigheden dan MPL.

Eenvoud

De nieuwe versie van MPL volgt de inmiddels 13 jaar oude MPL 1.1 op en kwam tot stand na een publieke inspraakronde van 21 maanden. De licentie voorziet ook in patentbescherming voor bijdragers die meer in lijn is met andere open source licenties. Ook is er een clausule ingebouwd waarmee de hele community van bijdragers een lid kan beschermen als hij voor het gerecht wordt gedaagd.

De licentie is volgens Mozilla vooral eenvoudiger geworden. Zo is het niet meer nodig om exact te specificeren hoe lang bepaalde broncode beschikbaar is. Ook zijn licentieheaders korter en het notificatiesysteem is versimpeld. In het geheel is de licentie substantieel ingekort en tegelijkertijd begrijpelijker gemaakt.

Goedgekeurd

MPL 2.0 is net als MPL 1.1 goedgekeurd door de Free Software Foundation en het Open Source Initiative. MPL 2.0 zal opgenomen worden in het Mozilla project, stelt Mozilla-voorzitter Mitchell Baker in een blog post. Mozilla zal zijn code base veranderen om de nieuwe licentie in gebruik te nemen. In welk tijdsbestek dat gaat gebeuren is niet bekend gemaakt.