"Men kan er niet onderuit dat MP3.com moedwillig het copyright van de aanklager (Universal, red.) heeft geschonden", zo sprak rechter Rakoff woensdag in zijn vonnis. MP3.com heeft onmiddellijk laten weten tegen de uitspraak in beroep te gaan. Rakoff stelde de boete die MP3.com aan de platenmaatschappij moet betalen vast op 25.000 dollar per cd. Universal had 45.000 dollar per cd geëist. Uitgaande van de 4700 Universal-cd's die MP3.com naar eigen zeggen voor haar dienst My.MP3.com gebruikt heeft, zou de totale boete uitkomen op minstens 118 miljoen dollar. Dat bedrag kan nog hoger uitvallen. De rechter heeft nog niet bepaald hoeveel keer het copyright geschonden is. Dat zal in november gebeuren. Volgens Universal gaat het om 10.000 cd's. In ieder geval zal MP3.com aanzienlijk meer geld moeten ophoesten dan de 20 miljoen dollar waarvoor de muzieksite naar verluidt afzonderlijke zaken met de platenlabels Sony, BMG, Warner en EMI heeft geschikt. De rechter stelde in het vonnis er niet aan te twijfelen "dat het enorme winstpotentieel in de snel uitbreidende wereld van het internet een normaliter vrij verantwoordelijke onderneming als MP3.com ertoe heeft verleid de wet te overtreden". Een te lage schadevergoeding zou volgens rechter Rakoff andere bedrijven tot hetzelfde gedrag kunnen verleiden. Nu Universal een grote overwinning heeft behaald, kan MP3.com zich waarschijnlijk opmaken voor een golf nieuwe zaken. Andere platenmaatschappijen die nog geen afspraken met de muzieksite hebben gemaakt over het gebruik van hun cd's lijken sterk te staan. Het vonnis van Rakoff zou daarnaast een uitwerking kunnen hebben op andere zaken tussen bedrijven uit de 'nieuwe' en de 'oude' economie. Zo stelde Rakoff dat een deel van het bewijs in de zaak de indruk wekt dat bedrijven die in dit 'deel van internet' actief zijn "onterecht veronderstellen dat zij, omdat zij een nieuwe technologie gebruiken, immuun zijn voor de reguliere toepassing van de wet in de Verenigde Staten, inclusief die over het copyright". De zaak draaide om de dienst My.MP3.com. Daarmee bood de muzieksite internetters de mogelijkheid overal naar cd's te luisteren, mits zij konden aantonen die in hun bezit te hebben. MP3.com legde voor de dienst een database aan van 80.000 cd's.