Wi-Fi (Wireless Fidelity) is een draadloze techniek die gebruikt wordt voor kleine draadloze netwerken. De WECA is de industriegroep die Wi-Fi promoot bestaande uit meer dan 70 grote spelers op de markt. Zowel Intel als Microsoft hebben aangekondigd deel te gaan nemen in de WECA, schrijft CNet.

Bluetooth heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen. Wi-Fi (IEEE 802.11b) heeft zich altijd wat meer op de achtergrond gehouden. Maar daar lijkt nu verandering in te komen. Microsoft heeft al eerder dit jaar aangekondigd Wi-Fi te ondersteunen in het nieuwe besturingssysteem Windows XP.

Computerfabrikanten als Dell en IBM implementeren al langer Wi-Fi in hun systemen. Daarbij komt dat op steeds meer openbare plaatsen (zoals vliegvelden, hotels en stations) draadloze internettoegang met behulp van Wi-Fi mogelijk is.

Op een aantal punten laat Wi-Fi Bluetooth achter zich. Dan gaat het om de doorvoersnelheid van de data en de afstand waarover de signalen verstuurd kunnen worden. Die zijn beiden groter dan bij Bluetooth.

Bluetooth kan een afstand van ruim 10 meter overbruggen, terwijl Wi-Fi zonder veel problemen meer dan 30 meter haalt. De maximale doorvoersnelheid voor Bluetooth is 2 tot 3 Mbps. Wi-Fi (802.11b netwerk) haalt 11 Mbps en die hoeveelheid kan opgeschroefd worden tot meer dan 50 Mbps voor 802.11a.

Wi-Fi gebruikt net als Bluetooth de 2,4 GHz-band, een deel van het radiospectrum dat door iedereen gebruikt kan worden zonder vergunning.

Een groot nadeel van Wi-Fi is het hoge energieverbruik. Dit vormt geen probleem voor computers, maar wanneer de techniek in bijvoorbeeld mobiele telefoons of PDA's toegepast wordt, kan dit wel voor problemen zorgen.

Bluetooth belooft al jaren dat het draadloze communicatie tussen velerlei apparaten mogelijk maakt, maar tot op de dag van vandaag werpt het systeem nog maar weinig vruchten af. Dit wordt mede veroorzaakt door technische problemen. Wi-Fi daarentegen heeft zich in het verleden al bewezen als een werkende techniek.

"Het wordt tijd dat Bluetooth zich klaarmaakt voor de massa", zegt Jawad Khaki van Microsoft tegen CNet. "Bluetooth heeft tot nu toe nog maar weinig vooruitgang geboekt. Wi-Fi daarentegen begint zich steeds meer te bewijzen. Microsoft heeft er hard aan gewerkt om klaar te zijn voor Bluetooth. Maar we zijn teleurgesteld in het feit dat de vooruitgang niet zo snel gegaan is als voortdurend gezegd is."