Districtsrechter Colleen Kollar-Kotelly heeft beide partijen (Justitie en Microsoft) tot 2 november de tijd gegeven om de zaak zelf tot een goed einde te brengen. Ze verwacht dat de partijen 24 uur per dag en zeven dagen per week met elkaar om de tafel zullen zitten om tot een oplossing te komen die beide partijen tevredenstelt. Als het er naar uitziet dat beide partijen op 12 oktober niet in de richting van een akkoord gaan, dan moet een onafhankelijk bemiddelaar aangesteld worden die de partijen verder op weg moet helpen. Blijkt dat men het op 2 november nog steeds niet eens is geworden, dan zullen getuigen en deskundigen opgeroepen worden die vanaf 11 maart 2002 zullen bepalen welke sancties opgelegd zullen worden aan het softwarebedrijf. "Ik denk dat het nu eens tijd wordt om deze zaak tot een einde te brengen", zei Kollar-Kotelly vrijdag. "Ik denk dat dit het juiste moment is om daar aan te gaan werken." Kollar-Kotelly werd eerder dit jaar op de anti-trustzaak tegen Microsoft gezet nadat de zaak naar een lagere rechtbank gestuurd was. De vorige rechter, Thomas Penfield Jackson, had bepaald dat Microsoft een monopolist was die opgedeeld moest worden. Microsoft besloot vervolgens tegen deze uitspraak in beroep te gaan. Het Hof oordeelde toen dat de belangrijkste bevindingen van Jackson overeind gehouden konden worden, maar dat zijn voorstel om Microsoft op te delen, ongedaan gemaakt moest worden.