In de uitspraak wees de rechter erop dat ook het 'digitaal faciliteren' van mensen een handeling kan zijn van een criminele organisatie.

In de overweging werd specifiek bepaald dat het repareren van computers of het lid maken van een MSN-groep zo'n handeling is.

Een aantal verdachten werd vrijgesproken. Daarnaast legde de rechtbank straffen op variërend van 1 tot 15 jaar.