MSN is dolblij met de uitkomst dat zijn zoekmachine in kwaliteit nauwelijks onderdoet voor Google, zo blijkt uit een persbericht. De uitkomsten van het onderzoek verricht door onderzoeksbureau Business Advantage - worden door MSN zelf ook als 'verrassend' genoemd.

Doelstelling van het in veertien makten waaronder de Nederlandse - verrichte onderzoek was om 'objectief de relevantie van de zoekresultaten te bepalen'. Behalve Google en MSN werd ook Ilse in het onderzoek meegenomen.

De 'relevantie-score' van Google was met 41 procent slechts 1 procent hoger dan die van MSN, terwijl Ilse daar met 25 procent ver bij achterbleef. Bij deze score wordt gekeken of minstens één van de eerste vijf links die na een opdracht op het scherm verschijnen, gewaardeerd wordt als 'relevant' of 'zeer relevant'.

De uitkomst kan inderdaad als verrassend betiteld worden. Nog maar kort geleden publiceerde het Nederlandse Checkit een vergelijkbaar onderzoek. Hieruit kwam naar voren dat 65 procent van de Google-gebruikers stelt dat ze altijd vinden waarnaar ze op zoek zijn. Bij MSN zou dit percentage slechts op 18 procent liggen, nog lager dan de 22 procent van Ilse.