Met de MSN Explorer hoeven internetters niet langer verschillende producten tegelijkertijd te installeren. Via knoppen die bovenin het browserscherm staan kunnen de gebruikers navigeren tussen hun browser, e-mail (MSN Hotmail) en instant messenger (MSN Messenger). Ook kunnen de gebruikers de MSN Messenger gebruiken om hun agenda bij te houden, online te winkelen en foto's op te slaan. Of de beginnende internetter op dergelijke toepassingen zit te wachten is een andere vraag, maar de mogelijkheden zijn in ieder geval aanwezig voor het geval dat. "We hebben alles in het werk gesteld om de browser zo eenvoudig mogelijk te houden voor de beginnende internetter", aldus Tony Krijnen van MSN. "Uit onderzoek in de Verenigde Staten is gebleken dat veel nieuwe internetters problemen ondervinden bij installatie van een browser en bij het inloggen. Daarnaast hebben ze moeite om de juiste software te vinden." Bij het ontwikkelen van de software is MSN volgens Krijnen niet over een nacht ijs gegaan. "In Seattle hebben we speciale tests gedaan met mensen die we van straat plukken. Die krijgen de opdracht om het programma uit te proberen. Vervolgens filmen we hen en kijken aan de hand van de beelden waar de gebruikers problemen mee hebben. Op basis daarvan passen we het programma aan." Met de MSN Explorer richt Microsoft zich nadrukkelijk op de beginnende internetter. Vragen als 'Waar wil je de software installeren?' blijven bij de installatie van de nieuwe browser achterwege. Nieuwe functies en aanpassingen worden automatisch ter beschikking gesteld. "De browser is daarom minder geschikt voor ervaren gebruikers. Die verwijzen we door naar de gewone Internet Explorer", aldus Krijnen.