Met een opmerkelijke toepassing van Flash is de Amerikaanse MSN-website veranderd in een Word-document dat live te bewerken is. De opmaak van tekst en afbeeldingen is direct aan te passen.

Microsoft wil met de advertentie meer mensen bekend maken met één van de belangrijkste nieuwe functies in Office 2007, Live Preview. Daarmee worden wijzigingen in de opmaak al getoond tijdens het proces van kiezen welke opmaak de juiste is. Bij vorige versies van Office was het resultaat van een wijziging in de opmaak pas duidelijk nadat de keuze was gemaakt. Als het resultaat niet naar wens was, moest de wijziging in de opmaak ongedaan gemaakt worden.

Live Preview is overigens geen uitvinding van Microsoft. Corel biedt deze functionaliteit al sinds enkele versies aan in zijn software Wordperfect Office. De toepassing van Live Preview in Office 2007 is bovendien in vergelijking tot het voorbeeld beperkter, bijvoorbeeld wijzigingen in de pagina-indeling worden bij Office 2007 niet via een Live Preview getoond, bij Corel wel.