Uit onderzoeken van het Amerikaanse ComScore en Pew Internet & American Life Project blijkt dat het downloaden van muziekbestanden in 2003 minder populair is geworden. Volgens Pew Internet downloadde 14 procent (28 miljoen internetters) van de internetgebruikers in november en december nog wel eens muziekbestanden. In mei 2003 was dat nog 29 procent (35 miljoen internetters), zo blijkt uit een telefonische enquête. Het gebruik van Kazaa is tussen november 2002 en november 2003 met 15 procent gedaald. Het downloaden via Grokster daalde in die periode met 59 procent, WinMX met 25 procent en Bearshare met 9 procent, aldus de LA Times. De daling van het aantal downloaders wordt vooral toegeschreven aan de dreiging van de Recording Industry Association of America (RIAA) om grootschalige muziekuploaders aan te klagen. Deze juridische vervolging van uploaders, werd op 19 december door een federale rechter verboden. Internetproviders zijn volgens deze uitspraak niet verplicht om persoonsgegevens van vermeende muziekuploaders aan de RIAA te overhandigen voor het sturen van een dagvaarding.