De campagne is een onderdeel van een initiatief van de International Federation of Phonographic Industry (IFPI). Op instigatie van deze brancheorganisatie zijn deze week brochures verzonden naar grote bedrijven in Engeland, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Italië, Zweden, Maleisië en Spanje. Amerikaanse bedrijven werden al eerder ingelicht. In Nederland zijn de NVPI en de Buma Stemra verantwoordelijk voor de campagne. De folder `Veiligheid en Auteursrecht' is naar zo'n drieduizend bedrijven (met meer dan honderd werknemers) verstuurd, zo zegt directeur Paul Solleveld. Ook alle ministeries hebben de brochure ontvangen. In de handleiding worden de bedrijven gewezen op de gevaren van het uitwisselen van auteursrechterlijk beschermd materiaal door de werknemers. De initiatiefnemers noemen zaken als overbelasting van het netwerk, virussen, gaten in de firewall en spyware. Daarnaast dreigen de NVPI en Buma Stemra met straf- en civielrechtelijke stappen: "De muziekindustrie treft soms organisaties die commerciële muziek (als mp3 of een ander formaat) opslaan en verspreiden via hun netwerk. Die organisaties worden vervolgd." In ons land zijn de stichting Brein en de Fiod/ECD hiervoor verantwoordelijk. Verder staan in de folder voorbeeldbrieven die aan de werknemers kunnen worden verstuurd.