De uitspraak van het Amsterdamse Hof op donderdag heeft ook internationaal voor veel opschudding gezorgd. Logisch, want KaZaA is na Napster het meest bekende uitwisselprogramma geworden. Het feit dat de uitspraak lijnrecht staat tegenover de zaak Napster wordt hierbij het meest opvallend gevonden. Dit punt was overigens ook de inzet van KaZaA-advocaat Christiaan Alberdingk Thijm, die altijd heeft betoogd dat Napster en KaZaA essentieel van elkaar verschillen. Waar Napster van een centrale server gebruik maakt, doet KaZaA dat niet. De Amsterdamse rechter heeft zich op dit punt laten overtuigen.

Verbazing

Critici zijn echter verbaasd en stellen dat er bij KaZaA (en eerder ook Morpheus) wel degelijk gebruik werd gemaakt van centrale servers. Het feit dat gebruikers centraal konden worden afgesloten van de diensten, zou dit bewijzen. Ook de Nederlandse auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra (de tegenpartij van KaZaA in de rechtszaak) zegt in een reactie het oordeel niet te snappen. "We zijn verbijsterd", zo zegt woordvoerder George Knops. De Recording Industry Association of America (RIAA) heeft het vonnis vanzelfsprekend ook niet juichend ontvangen. De overkoepelende club van de grote platenlabels zegt teleurgesteld te zijn, maar denkt niet dat het oordeel van invloed zal zijn op de zaken die in de Verenigde Staten tegen KaZaA lopen.

Videorecorder

Hiermee verschilt de RIAA van mening met Alberdingk Thijm, die zegt dat het oordeel ook internationaal invloed kan hebben. De advocaat heeft zich bij zijn verdediging namelijk voor een groot deel gebaseerd op internationale uitspraken, zoals die van het Amerikaanse Supreme Court in 1984 waarin werd geoordeeld dat een maker van videorecorders niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele overtredingen van het auteursrecht door de gebruikers daarvan. Matt Oppenheim van de RIAA zegt verder dat het Nederlandse vonnis is gebaseerd op de volgens hem onjuiste verklaringen van slechts één persoon: getuige-deskundige Erik Huizer. Huizer is sinds 2000 hoogleraar internettoepassingen aan de Universiteit Twente en was daarvoor twaalf jaar werkzaam bij Surfnet. De zaak van de RIAA tegen KaZaA, Morpheus en Grokster gaat naar alle waarschijnlijkheid in oktober van start.