De RIAA (Recording Industry Association of America) heeft een rapport uitgebracht met de cijfers van de CD-verkopen in 1998. Uit de cijfers van deze overkoepelende organisaties van de Amerikaanse platenlabels blijkt dat het aandeel in de verkopen van 15 tot 24-jarigen is afgenomen van 32,2 tot 28 procent. De RIAA vindt dat vreemd, daar het percentage door de jaren heen altijd constant is gebleven.

De RIAA weet gemakkelijk verbanden te leggen: vond het vorig jaar niet de definitieve doorbraak van MP3 op het internet plaats? Eén plus één is twee en zo gaat de beschuldigende vinger al snel naar dit populaire muziekformaat. Op het internet worden iedere dag honderdduizenden MP3 songs gedownload, zo zijn de schattingen. Over het overgrote deel hiervan worden geen copyright rechten betaald, wat voor de platenindustrie reden is om MP3 uit te roepen tot vijand numero één.

Tegelijkertijd springen er steeds meer bedrijven in op de populariteit van MP3. Na de RIO en de MPMan komen er verscheidene andere portable spelers op de markt en verschijnen ook de eerste MP3-spelers voor in de auto. De RIAA zet echter alles in het werk om de opmars te stuiten en heeft nog altijd een zaak tegen de makers van RIO lopen, Diamond. Gisteren werd bekend dat de lobbyclub een rechtzaak tegen Lycos overweegt. Lycos biedt haar klanten een zoekdienst aan waarin naar MP3's kan worden gezocht.

Het rechtstreekse verband dat de RIAA tussen de afnemende verkopen en MP3 legt, is echter volgens sommige insiders erg naïef. Zo heeft het feit dat tieners sowieso steeds meer tijd achter het beeldscherm doorbrengen zijn weerslag op alle vormen van vermaak, dus niet alleen op het luisteren naar muziek. Ook denken sommigen dat mensen via MP3 juist kennis kunnen maken met een bepaalde artiest en daarna een plaat gaan kopen.

Analisten denken dat het wellicht een handiger strategie is om de bestaande techniek niet te ontkennen, maar om ervan te profiteren. Steeds meer kleinere platenmaatschappijen gaan dan ook over tot het distribueren van muziek via internet. Hierbij zijn de copyrights natuurlijk wel goed geregeld: voor elke download dient te worden betaald.

Deze week kreeg de online platenmaatschappij GoodNoise een kapitaalinjectie van 31 miljoen dollar. Deze site laat goed zien hoe platenmaatschappijen zelf ook hun voordeel met MP3 kunnen doen. Zo staat het gloednieuwe album van voormalig Pixies-voorman Frank Black geheel in MP3 op de site. Gebruikers kunnen de hele CD voor negen dollar downloaden of per liedje één dollar betalen. GoodNoise omarmt weliswaar MP3 (omdat dat nu eenmaal de standaard is), maar voegt toe dat het direct op een andere techniek zal overgaan als die eenmaal redelijk geaccepteerd is. De achterliggende techniek van MP3 deugt namelijk volgens GoodNoisw-baas Hoffman van geen kanten: "Het is de Windows van de muziektechniek."