Dat blijkt uit cijfers van Nielsen SoundScan, zo bericht The Wall Street Journal. De omzet daalde in 2003 met 0,8 procent. Met name het vierde kwartaal was een goed kwartaal voor de muziekindustrie. In de drie voorgaande jaren nam de muziekverkoop veel sterker af. Volgens de muziekindustrie was die daling voornamelijk te wijten aan het downloaden en branden van muziek. Tegenstanders van de muziekindustrie wijzen op andere factoren, zoals de economische recessie. In 2003 trok de Amerikaanse economie weer aan. In de Verenigde Staten begon de muziekindustrie in 2003 met het nemen van (juridische) maatregelen tegen mensen die muziek aanbieden via uitwisseldiensten zoals Kazaa. Vanaf het moment dat de muziekindustrie begon met het dagvaarden van online muziekaanbieders steeg de muziekverkoop in twaalf van de zestien weken, stelt Nielsen SoundScan. In de 36 weken voorafgaande aan de eerste dagvaardingen viel de muziekverkoop juist in 34 weken lager uit. De online verkoop van muziek heeft waarschijnlijk ook een rol gespeeld bij het stabiliseren van de muziekverkoop. Zonder de muziek die online werd verkocht, zou de omzet van de muziekindustrie 2,1 procent lager zijn geweest.

Concerten

De omzet uit concerten steeg flink in 2003, met 19 procent tot 2,5 miljard dollar. De omzetstijging was voor een belangrijk deel te danken aan de gestegen toegangsprijs (plus 8 procent voor de grootste concerttournees). Sinds 1996 zijn de prijzen voor concertkaartjes in Amerika bijna verdubbeld. In de rest van de wereld ging het de muziekindustrie minder voor de wind. De verwachting is dat de muziekverkoop wereldwijd met 10 procent is gedaald in 2003.