Onder de ruim 29.000 profielen zitten veroordeelde pedofielen die zich hebben geregistreerd met hun eigen naam. De pedofielen die zich met valse namen hebben geregistreerd vallen erbuiten, aldus Roy Cooper, openbaar aanklager in North Carolina.

Toch is het aantal geregistreerde pedofielen nu al vier keer zo hoog als Myspace in mei nog dacht. Toen verklaarde het bedrijf dat het via eigen onderzoek onder de gebruikers 7.000 veroordeelde pedofielen was tegengekomen.

De site, die bedoeld is voor bezoekers van veertien jaar en ouder, wordt maandelijks door ongeveer zestig miljoen Amerikanen bezocht.

Goedkeuring

De actie van Myspace volgt op een wetsvoorstel, dat in de staat North Carolina is ingediend, waarbij minderjarigen de toestemming van hun ouders moeten hebben voordat ze een sociale netwerksite kunnen gebruiken.

Volgens het voorstel moeten sociale netwerksites de identiteit van ouders controleren en deze telefonisch of per brief bevestigen om er zeker van te zijn dat ouders het goed vinden dat hun kroost van de site gebruikmaakt.

Ook in andere staten is een klopjacht gaande tegen pedofielen die zich verschuilen op netwerksites. Zo meldde de openbaar aanklager in Texas onlangs dat er in juni zeven pedofielen zijn aangehouden die zich hadden aangemeld op Myspace.

In mei drongen acht Amerikaanse staten aan op verharding van het antipedobeleid die via Myspace in contact proberen te komen met kinderen.