Tijdens de loop van de lange rechtsgang is er namelijk veel veranderd. A-Line is allang opgekocht, middels een constructie die niets heeft opgeleverd, en is daarna verdwenen. Cubeware is ook ten onder gegaan, de naam is formeel in handen van een andere ict-leverancier. Maar de rechtszaak is nu afgelopen: Cubeware is veroordeeld voor het in gebreke blijven wat de oplevering betreft van ERP-software (enterprise resouce planning) voor automatiseringsbedrijf A-Line.

Overnameconstructie

Directeur Wim Geraats van pc-distributeur Copaco heeft naar eigen zeggen nooit veel plezier beleefd aan de overname van het legendarische A-Line, vooral bekend van Nina Brink (voordat zij World Online oprichtte). De naam, bezittingen en schulden van de zittende directie werden eind 1998 door Copaco overgenomen.

Er werd daarvoor echter geen cent betaald. Het bedrijf was namelijk overgenomen via een zogenoemde earn out-constructie. De verkopers zouden hun geld krijgen op basis van de netto winst van A-Line over 1999 en de beurskoers, maar de winst bleef achter en Geraats kreeg naar eigen zeggen nog jaren deurwaarders over de vloer.

Niet winstgevend

Geraats had zelf hoge verwachtingen van een distributiedeal van A-Line voor Microsoft-pakketten. In 2001 moest het bedrijf echter concluderen dat A-Line en zusterbedrijf Amtron op eigen benen niet winstgevend waren. A-Line stierf een stille dood.

Tien jaar later lijkt de investering alsnog geld op te brengen. In januari dit jaar, zo blijkt uit een nu gepubliceerd vonnis, heeft het Bossche gerechtshof vonnis geveld. Het Eindhovense Cubeware moet ruim 800.000 euro plus rente terugbetalen aan A-Line.

Heilloze onderneming

Die voormalige klant heeft - ruim voordat het werd overgenomen door Copaco - software besteld bij Cubeware. Die bestelling omvatte de pakketten CubeWare/Oracle, CubeWare/Thoroughbred en Cube 1.0. Geen van deze pakketten werd tijdig opgeleverd. Al in 2000 trok A-Line de conclusie dat verder voortgaan op de ingeslagen weg een heilloze onderneming zou zijn. De klant verwachtte ook niet dat Cubeware de opdracht alsnog binnen afzienbare tijd tot een goed einde zou kunnen brengen.

De door het hof benoemde deskundige, J.M. Suerink, concludeert in zijn rapport voor deze rechtszaak dat het ene pakket niet is geleverd en dat het andere pakket niet voldeed. Volgens de overeenkomst van 14 juli 1997 zou de CubeWare/Oracle worden geleverd, maar dat is nooit gebeurd. Volgens een overeenkomst van maart 2000 voldeed het wel opgeleverde Cubeware/Thouroughbred niet volledig aan de eisen.

Gebreken in ERP-programmatuur kunnen naar hun aard nagenoeg altijd worden hersteld volgens standaard methoden en technieken, stelt het hof in de uitspraak. Maar in dit geval leek er geen uitweg meer: "A-Line heeft door de gebreken schade heeft geleden", luidt de conclusie dan ook.

Hogere eis afgewezen

De rechtszaken die de bedrijven voerden sleepten zich jaren voort, ook al omdat gewacht moest worden op een deskundigenrapport. De Bossche gerechtshof legt de schuld nu dan toch bij Cubeware. Het door A-Line meegevorderde bedrag van 27.952,88 euro aan buitengerechtelijke incassokosten is afgewezen nu A-Line de grondslag daarvoor onvoldoende heeft onderbouwd.

De vraag is alleen nog wel of Geraats het geld daadwerkelijk zal kunnen terugvorderen. De handelsnaam Cubeware bestaat nog steeds, maar wordt gevoerd door Compram Systeemhuis uit Eindhoven. De oorspronkelijke vennootschap is niet meer actief, en evenmin is er geld in de kas, zo zegt een woordvoerder. Of A-Line de vordering mag verhalen op Compram is nog niet duidelijk. Copaco-directeur Wim Geraats, die formeel eigenaar is van A-Line, wilde geen commentaar geven.