Vorige week werd bekend dat vijftig grote bedrijven gezamenlijk een kort geding gaan aanspannen tegen Name Space. Dit bedrijf koopt zeer veel domeinnamen op, in de hoop deze voor veel geld te kunnen verkopen. In deze lijst staan domeinen die inbreuk zouden maken op het merkrecht.

Gijs Graafland vindt dit grote onzin "Bedrijven hebben tijd genoeg gehad om hun 'eigen' domeinnamen te registreren. Wij zijn ze gewoon voor geweest. First come, first go." Graafland denkt niet dat het advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek daadwerkelijk met een kort geding komt. "Ze hebben helemaal geen zaak. Het merkrecht is geen maatschappelijk condoom. Bedrijven zijn gewoon te laat. Klaar", aldus Graafland.

Het is de vraag of de rechter er net zo over denkt. Sterk lijkt Name Space niet te staan. Onlangs bepaalde de rechter nog dat Name Space 21 domeinnamen - zoals glorix.nl - moest afstaan aan Unilever. Name Space gaat hiertegen in beroep.

"Mijns inziens is het een strijd tussen de oude en de nieuwe economie", stelt Graafland. Rechters zouden dat niet begrijpen: "Rechters zijn 55-plussers die nog niet eens weten waar de aan- en uitknop van hun computer zit."

Het enige waar alle partijen � oude of nieuwe economie � het over eens zijn, is dat er duidelijkheid moet komen. Graafland vindt dat een merknaam geen enkel recht geeft op een daarop ge�nte domeinnaam, zijn tegenstanders � en de meeste rechters - vinden van wel.