Via het 'Libraries Access to Music Project' komen 3.500 cd's beschikbaar via het tv-kabelnetwerk van de universiteit, zo meldt The New York Times. Het project wordt ondersteund door MIT en is gefinancierd met geld van Microsoft.

Verstokte Kazaa-fans zullen waarschijnlijk hun neus ophalen voor het systeem. Er kunnen hooguit twaalf studenten tegelijkertijd muziek 'aanvragen'. Andere studenten zijn gedwongen om af te stemmen op één van de twaalf kanalen en te luisteren naar de muziekkeuze van anderen. Daarmee lijkt het systeem nog het meeste op dat van de muziekzender The Box, zij het dat er bij het MIT-systeem alleen muziek wordt uitgezonden en geen beeld.

Volgens de studenten, Keith Winstein en Josh Mandel, is het met dit systeem mogelijk om de strenge copyrightregelingen die voor internet gelden, te omzeilen. Voor digitale verspreiding van muziek (bijvoorbeeld via internet) gelden strengere regels dan voor de analoge verspreiding. Het MIT-systeem zou vallen onder de regels voor radiostations en dergelijke.

De studenten zijn van plan het systeem ook aan andere universiteiten ter beschikking te stellen.