Het oordeel van rechter Marilyn Patel midden vorige week werd hiermee teniet gedaan. Patel besliste dat Napster om vrijdagnacht Amerikaanse tijd geen materiaal waarop auteurrecht berust, mag aanbieden. De juristen van Napster kondigden hierop al aan te trachten uitstel te krijgen. Dit is gelukt. Een hogere rechtbank heeft besloten tot opschorting van de eerste voorlopige uitspraak. Het wachten is nu op een definitieve uitspraak. Deze wordt niet voor september verwacht. De twee partijen – Napster en de platenbranche – hebben ruim de tijd om argumenten, tegenargumenten en slotverklaringen in te dienen. De napsterrende muziekfan heeft dus voorlopig nog even respijt.