De partijen keren vrijdagavond terug in de rechtbank van San Francisco, waar rechter Patel zich weer over de materie zal buigen. In theorie zou zij vanavond al tot sluiting van de muziekuitwisseldienst kunnen bevelen. Maar advocaten die de zaak volgen, achten die kans niet al te groot. Zij verwachten dat Patel zich eerst beter wil informeren over de complexe technologische kwesties die nu aan de orde zijn. Daar staat tegenover dat Patel in juli vorig jaar ook onverwacht snel met een drastische uitspraak kwam. Patel oordeelde juli vorig jaar dat Napster per direct moest stoppen met de verspreiding van alle auteursrechterlijk beschermde muziekbestanden. Dat vonnis kwam in de praktijk neer op sluiting van de dienst. Napster wist dat te voorkomen door in beroep te gaan. Ook dat beroepshof achtte twee weken geleden Napster schuldig aan de schending van auteursrechten, maar oordeelde dat het vonnis van Patel te breed geformuleerd was. Het hof stuurde de zaak terug met de opdracht haar oorspronkelijke oordeel in overeenstemming te brengen met de uitspraak van het hof. Alleen van specifieke nummers en artiesten zou de opdracht kunnen worden gegeven de verspreiding stop te zetten. Maar de vraag daarbij is weer hoe dit te definiëren valt. De platenindustrie meent alleen namen en nummers van artiesten te hoeven geven, maar sommige analisten denken dat specifieke bestandsnamen moeten worden benoemd. Dat is een probleem, aangezien elke gebruiker de bestandsnaam kan aanpassen. Napster heeft inmiddels een petitie ingediend bij het beroepshof waarin het voorstelt om een van hogerhand opgelegd bedrag aan licenties voor het gebruik van de muziek te betalen, zoals radiostations dat ook doen. De petitie wordt mogelijk ook ingediend bij rechter Patel. Zo'n opgelegde licentie-overeenkomst zou moeten voorkomen dat het publiek wordt afgesloten van een technologie die volgens Napster ook gebruikt kan worden zonder auteursrechten te schenden.

Eerdere relevante berichten:
Napster verliest, maar hoeft nog niet dicht (12 februari 2001)
Napster mag toch nog even doorgaan (31 juli 2000)
Rechter legt Napster verlammende beperking op (27 juli 2000)