De makers van de populaire MP3-software beriepen zich op een bepaalde clausule van de Amerikaanse Copyrightwet. Deze clausule, ontworpen voor internet, vrijwaart internetproviders als hun gebruikers illegaal handelen op het net.

Volgens rechter Marilyn Patel is de clausule niet van toepassing, Napster is immers geen internetaanbieder. "Hoewel de servers van Napster adresinformatie gebruiken om een verbinding tot stand te brengen, komt de eigenlijke verbinding tot stand via internet", aldus rechter Patel in haar uitspraak.

Uitbrander

Met Napster kunnen internetters eenvoudig MP3-muziekbestanden uitwisselen. Een grote meerderheid van die bestanden is illegaal. De platenmaatschappijen zijn daar woedend over. Napster hield de rechter voor enkel een doorgeefluik te zijn, zonder enige verantwoordelijkheid voor de illegale gedragingen van de gebruikers.

Rechter Patel gaf Napster echter een uitbrander. Het softwarebedrijfje voldoet volgens haar bij lange na niet aan de eisen die worden gesteld aan bedrijven die onder de speciale clausule vallen. Die bedrijven zijn verplicht maatregelen te nemen om praktijken als piraterij tegen te gaan. Napster doet dat niet, vindt de rechter.

Napster zou bijvoorbeeld IP-nummers van gebruikers kunnen opslaan, schrijft Patel in haar uitspraak. Als dan een illegale activiteit wordt geconstateerd, kan die gebruiker middels zijn IP-nummer worden afgesloten. Nu worden accounts sporadisch inactief gemaakt, maar niets belet de internetter zich opnieuw aan te melden bij Napster.

De muziekindustrie, verenigd in de Recording Industry Association of America (RIAA), eist een schadevergoeding van 100.000 dollar per illegaal geruild liedje. Verwacht wordt dat de totale claim meer dan 100 miljoen dollar zal bedragen. Daarnaast eist de RIAA onmiddellijke afsluiting van de Napster-servers.

Nog twee vluchtwegen

Na de negatieve uitspraak heeft Napster, een bedrijf van de 19-jarige Shawn Fanning, nog twee mogelijkheden om onder de claim uit te komen. Het bedrijf zal stellen dat het enkel een zoekdienst is en dat de software ook veel legale functies heeft. Voor zoekdiensten geldt ook een speciale uitzonderingsclausule.

Bij de redenering van legale functies zal jurisprudentie uit 1983 worden aangedragen. Toen won Sony een zaak van Universal Studios. De filmmakers eisten een verbod op de videorecorder die Sony toen introduceerde. De rechter oordeelde dat de verkoop van kopieerapparatuur niet illegaal is als het apparaat ook voor legale doeleinden kan worden gebruikt.

Rechter Patel heeft nog niet laten blijken hoe zij deze verweren zal beoordelen. Een uiteindelijke uitspraak wordt over een maand of twee verwacht.