Dat schrijft het tijdschrift in een antwoord op forse kritiek van de Encyclopedia Britannica. "We zijn niet van plan ons artikel in te trekken", besluit Nature de reactie (pdf). Het wetenschappelijk tijdschrift verwerpt de kritiek van Britannica.

Britannica hekelde (pdf) eerder in twintig pagina's de onderzoeksmethode van Nature. Nature had op basis van een vergelijking tussen vijftig artikelen uit Wikipedia en de Britannica geconcludeerd dat de open-source encyclopedie Wikipedia nauwelijks onderdoet voor de Britannica.

Britannica vindt de door Nature gebruikte methode echter onjuist en misleidend. Nature zou misleidende fragmenten naar de onafhankelijke onderzoekers hebben gestuurd. Zo blijkt dat Nature naar een verkeerd artikel over ethanol heeft gekeken. Deze tekst was niet afkomstig uit de 'echte' Britannica, maar uit de Britannica Student Encyclopedia: een minder volledig naslagwerk voor jongeren.

Nature verdedigt deze keuze. "Dit is gebeurd in een paar gevallen waarbij de Britannica-website ons artikelen voorschotelde van deze bronnen; zoals gezegd, het onderzoek vergeleek de inhoud van de websites."

Britannica klaagde ook dat één van de onafhankelijke deskundigen alleen de 350 woorden tellende introductie kreeg toegestuurd van een artikel van zesduizend woorden. Deze deskundige oordeelde vervolgens dat er te weinig informatie in het Britannica-artikel stond.

Nature geeft toe dat het blad 'in een klein aantal gevallen' geen volledige teksten naar de onafhankelijke deskundigen heeft gestuurd. "Dit is zowel gebeurd met bijdragen uit de Encyclopedia Britannica en Wikipedia."