Dit schrijft staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken (BZK) in antwoord op kamervragen die werden gesteld door SP-kamerlid Arda Gerkens. Bijleveld schrijft mede namens staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken (EZ), die het actieplan NOiV (Nederland Open in Verbinding) promoot. Gerkens wilde weten in hoeverre de rijksoverheid gebruik maakt van de open documentstandaard ODF.

De kamervragen werden gesteld naar aanleiding van een artikel op Webwereld over de acceptatie van ODF bij de rijksoverheid. Ook toen bleek al dat die niet van de grond komt.

De ministeries zeggen nu in een officiële reactie geen absolute gebruikscijfers te hebben, wel kunnen ze concluderen dat er haast geen behoefte is aan het gebruik van ODF-documenten. "Een van de aspecten van de invoering van ODF is het ontvangen van documenten onderling en het uitwisselen ervan met medeoverheden en burgers en bedrijven. Er blijkt nauwelijks behoefte om ODF onderling uit te wisselen. Bij burgers en bedrijven is tot op heden nauwelijks vraag om ODF documenten uit te wisselen", staat te lezen in de brief.

Geen snelle veranderingen

Er is geen teken dat dit in de nabije toekomst gaat veranderen. Het aantal ontvangen en verstuurde ODF-documenten is erg klein. "Over het algemeen publiceert de overheid documenten in het open PDF-formaat. Geen enkel ministerie gebruikt op dit moment ODF als zogenaamde 'default' standaard", antwoordt Bijleveld.

De overheden houden zich wel aan het actieplan NOiV, omdat alle ministeries beschikken over de mogelijkheid ODF-bestanden te lezen, te schrijven en uit te wisselen. Bijleveld wijst er verder op dat het streven is om pas in 2015 alleen gebruik te maken van open documentstandaarden voor het elektronisch verwerken en uitwisselen van documenten. Aan elk ministerie is een plugin beschikbaar gesteld om ODF-bestanden te kunnen openen. Bij EZ en BZK is die plugin op elke werkplek geïnstalleerd.

Dagelijkse praktijk

"De dagelijkse praktijk op dit moment is nog dat bij tekstdocumenten het .doc-formaat (en voor niet-reviseerbare documenten PDF) het meest gebruikt wordt. ODF wordt op beperkte schaal gebruikt." Op dit moment wordt er ook "op beperkte schaal" ervaring opgedaan met het gebruik van ODF.

Wel wordt er gepland om in 2010, eerder dan gepland een open source-versie van werkpleksoftware beschikbaar te stellen aan departementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om tekstverwerkingssoftware. Dat gebeurt in het kader van de Digitale Werkomgeving Rijksdienst (DWR).

Op dit moment worden er nog veel verschillende applicaties gebruikt voor het openen van documenten die nog niet geschikt zijn voor ODF. In de komende jaren moeten deze legacy-problemen zijn opgelost.