Dat blijkt uit de IDC-studie 'Western European IT Services Market 2008 and Forecast 2009 – 2013'. De experts gaan ervan uit dat de ict-dienstenmarkt dit jaar slechts met 0,6 procent groeit. Eerder werd nog uitgegaan van 2,6 procent groei. Herstel wordt wel verwacht: in de tweede helft van 2010.

Oorzaak van deze teruggang: de economische crisis. Volgens de analisten heeft de Westeuropese markt niet eerder zo'n dieptepunt beleefd. “Veel IT-projecten worden stopgezet of er wordt met kleinere projecten verder gegaan”, zegt IDC-analiste Laura Converso.

Lichtpuntjes

Desondanks ziet de analiste ook lichtpuntjes. Zo is het volgens haar een gunstige tijd voor thema's als Risico-Management, M&A-Integration (integratie na fusies en overnames) en kostenbesparing, want juist in dit economisch zware weer zijn bedrijven opzoek naar mogelijkheden kosten te besparen, weet ook de IDC-analiste.

Op projecten waarbij veel personeel ingezet moet worden, zal daarentegen dit jaar naar verwachting sterk bezuinigd worden. Op service en support wordt naar verwachting twee procent bezuinigd Op de aanschaf van nieuwe hardware en licentiekosten zal naar verwachting ook bezuinigd worden. Dat geldt ook voor opleidingsmogelijkheden binnen de IT. Hier noteren de experts een bezuiniging van vijf procent.

Herstel

In de outsourcing-markt wordt daarentegen weer een groei van 4,4 procent verwacht. Geld besparen is voor bedrijven de belangrijkste reden werkzaamheden en diensten uit te besteden. Tegelijkertijd verwachten klanten dat dit niet ten koste gaat van de service. IDC voorziet dat de markt zich vanaf de tweede helft van 2010 weer zal herstellen. Vanaf 2013 wordt weer een jaarlijkse groei in de markt voorzien van 3,7 procent. Kansen zijn er volgens IDC dan vooral voor de SaaS-markt, cloud computing en de outsourcing-markt.

Bron: Infoworld.nl