Sun Microsystems heeft een programma gepresenteerd, waarmee kan worden nagegaan of producten van Sun bestand zijn tegen de millenniumbug. SunScan 2000 ondersteunt Solaris 2.3 en latere versies op zowel Intel- als Sparc-computers. Solaris 2.3 was de eerste versie van het besturingssysteem die door Sun geschikt is verklaard voor het jaar 2000. SunScan 2000 kan door klanten na registratie worden gedownload als een UNIX .tar-bestand en vergelijkt bestaande hardware, besturingssystemen en andere applicaties met een lijst van producten die volgens Sun gereed zijn voor de eeuwwisseling. Als een component een upgrade behoeft wijst SunScan de weg naar de patch of nieuw product.

Een detacheringsbedrijf voor de automatisering uit Nieuw-Vennep haalt de komende tijd zeker 80 Poolse informatici naar Nederland. De pas afgestudeerde Polen gaan hier aan de slag als millennium-oplosser. De komst van de Polen heeft de verbazing gewekt van het Millennium Platform, meldt Trouw, omdat het orgaan zelf 3000 millenniumdeskundigen in de aanbieding heeft die op werk wachten. Het detacheringsbedrijf noemt de Polen goedkoper en jonger. Ze krijgen een tijdelijke werkvergunning en huisvesting aangeboden. Het Millennium Platform ziet liever dat de gastarbeiders in hun eigen land de problemen met computers oplossen.

Minister Van Boxtel wil op 1 mei volgend jaar van alle ministers weten of ze het millenniumprobleem onder controle hebben. Zo niet, dan moeten ze aangeven hoe ze de problemen denken op te vangen, bijvoorbeeld in de vorm van noodplannen zoals die bijvoorbeeld voor ziekenhuizen en hulpdiensten in de maak zijn (zie Het feest gaat niet door). De minister vreest voor maatschappelijke onrust als de bevolking in mei geen zekerheid krijgt. Volgens Van Boxtel ligt de rijksoverheid bij de aanpak van de problemen redelijk op schema, maar moeten lagere overheden vaak nog beginnen. Hij heeft alle burgemeesters een brief gestuurd om ze te wijzen op de millennium-kwestie.

Rusland moet meer werk maken van de bestrijding van de 2000-problemen bij zijn leger, vindt Nederland. Diplomaten zullen de kwestie vandaag in Brussel aankaarten, als de NAVO-ministers en Russische vertegenwoordigers bij elkaar aan tafel schuiven. Het westerse bondgenootschap heeft de Russen al eerder aangeboden om te helpen bij de vervanging van verouderde defensiesystemen, vooral de computers die worden gebruikt voor de bediening van kernwapens. Moskou heeft het aanbod niet direct afgeslagen, maar voelt er ook weinig voor om de voormalige vijand een kijkje in zijn keuken te gunnen. Het parlement van Rusland, de Doema, zegt dat de geavanceerde wapensystemen geen problemen opleveren. Al eerder spraken deskundigen hun vrees uit voor problemen met kernraketten (zie De bug in de bom).