Elke node kan maximaal 32 processors bevatten en 256 gigabyte ram adresseren. De grootste uitvoering kan over 64 nodes beschikken die samen weer uit 2048 processors en 16 terabyte geheugen bevatten. De rekenkracht van het allergrootste model komt uit op ongeveer 18 teraflops. Dit is ongeveer even krachtig als zesduizend moderne thuiscomputers. Een gigaflop (floating-point operations per second) is het aantal berekeningen die de computer per seconde kan uitvoeren. Eén gigaflop komt overeen met één miljard berekeningen per seconde. De computer werkt op het speciaal door NEC ontwikkelde Super UX besturingssysteem. Het systeem kan worden gehuurd voor 66.350 dollar per maand.