De ITU heeft wereldwijd gekeken naar de beschikbare infrastructuur, de betaalbaarheid van technologie, het onderwijsniveau, internetgebruik en de kwaliteit van ict-diensten. Nederland scoort met een zesde plek in deze zogenoemde internationale Digital Access Index (DAI) verassend hoog. De ITU kent Nederland een score van 0,79 toe op een schaal van nul tot één. Ter vergelijking: het Afrikaanse land Niger bungelt onderaan met een score van 0,04. Het eindcijfer wordt berekend aan de hand van acht variabelen, verdeeld over vijf gebieden. Alleen Noorwegen (0,79), Zuid-Korea (0,82), IJsland (0,82), Denemarken (0,83) en Zweden (0,85) staan hoger op de lijst.

Bandbreedte

Nederland scoort internationaal gezien ook goed wat betreft de internetsnelheid. Volgens de ITU hebben Nederlanders een bandbreedte van 10,3 megabit tot hun beschikking. Alleen Zweden (10,6 megabit) en Denemarken (20,2 megabit) scoren hier hoger. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat dit cijfer een gemiddelde is. Snelle kantoorlijnen, universiteitsnetwerken en andere breedbandprojecten zijn hierin dus ook meegerekend.

Eerder onderzoek

Uit een eerder onderzoek van de ITU bleek al dat het aantal mensen met een breedbandverbinding in een jaar tijd met 72 procent is gestegen. Eén op de tien internetters heeft nu een snelle verbinding. Eind 2002 bedroeg het aantal mensen met breedband (kabel, dsl of wlan) bijna 62 miljoen. Dit is ongeveer 10 procent van het totaal aantal internetgebruikers in de wereld, aldus de ITU destijds.