Denemarken is, volgens een onderzoek van IBM samen met het tijdschrift The Economist, het verste in het ontwikkelen van zijn concurrentiepositie op ict-gebied. Nederland wordt verder voorbijgestreefd door het Verenigd Koninkrijk, Zweden (vorig jaar nummer één), Noorwegen, Finland, de Verenigde Staten en Singapore. Nederland stond vorig jaar nog op nummer drie, maar is dit jaar naar de achtste plaat afgezakt onder meer door lage overheidsinvesteringen en wettelijke regelingen rondom internettransacties. Op dit laatste punt bezet Nederland een schamele vijftiende plaats.

Stilstand

Volgens de onderzoekers is Nederland afgelopen stil blijven staan terwijl andere landen juist actie hebben ondernomen. Weliswaar is er geen gebrek aan initiatieven, deze worden te langzaam omgezet in concrete resultaten, aldus de onderzoekers. Het ontbreekt vooral aan een centrale regie, bijvoorbeeld bij digitale handtekeningen en digitale patiëntendossiers, zo licht IBM-consultant Frans Bentlage toe. Op een aantal gebieden doet Nederland het overigens nog wel goed. Zo is ons land nog altijd een aantrekkelijke vestigingsplek voor bedrijven. Ook scoort Nederland goed op het gebied van infrastructuur. De onderzoekers hebben een aantal aanbevelingen voor Nederland. Zo zou de overheid duidelijke keuzes moeten maken ten aanzien van de te realiseren initiatieven. Verder zou er vaker gebruik moeten worden gemaakt van publiekprivate samenwerking bij het ontwikkelen van geavanceerde nieuwe concepten en technologieën. Tot slot moet dringend de wetgeving rondom internet worden aangepast. In het onderzoek zijn in totaal 64 landen betrokken. Hekkensluiters zijn Azerbaijan en Kazachstan. Met een bijdrage van Laurens Verhagen. Update, 10:45 uur: Extra informatie toegevoegd.