Demissionair ministers Maria van der Hoeven van Economische Zaken (EZ) en Ernst Hirsch Ballin van Justitie zijn teleurgesteld dat de onderhandelingen over handelsverdag ACTA weer achter gesloten deuren blijven. Dat schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Weer geheim

Eerder dit jaar werden de voorlopige documenten van ACTA, waar mogelijk vergaande anti-piraterijmaatregelen uit voortvloeien, geopenbaard. Na de laatste onderhandelingsronde werd besloten de voortgang van die onderhandelingen weer geheim te houden. De deelnemende landen werden het niet eens over publicatie van de concepttekst.

Beide ministers pleiten nu voor hernieuwde openbaarheid over ACTA, zeker met het oog op de grote protesten die tegen het geheime verdrag zijn gerezen. De publicatie van de voorlopige teksten moet geen eenmalige handeling blijven, vinden Van der Hoeven en Hirsch Ballin. "Wij blijven ons dan ook sterk maken voor meer transparantie", schrijven de ministers.

Internetconsultatie

"Wij achten het voorts van groot belang dat ondernemingen en personen die bedrijfsmatig geraakt worden door piraterij, alsook individuele burgers die bezorgd zijn over deze ontwikkelingen, worden gehoord." De ministers roepen iedereen die zijn mening kwijt wil over het gewraakte handelsverdag op te reageren via internetconsultatie.nl.

De consultatie staat tot 15 augustus open. De reacties worden daarna binnen vijf dagen geopenbaard, mits er toestemming is gegeven door de schrijver. Van de reacties wordt vervolgens een verslag gemaakt dat aan de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Er wordt inmiddels wel flink getwijfeld aan het nut van die internetconsultatie. Die gaat immers over de eerder geopenbaarde en nu verouderde ACTA-documenten. Privacyclub Bits of Freedom hekelde eerder al de onderhandelingen achter gesloten deuren. "Belanghebbenden zullen hun commentaar op de internetconsultatie over ACTA dus moeten baseren op een achterhaalde tekst", schreef Ot van Daalen van Bits of Freedom.

Geen three strikes, geen filter door isp's

In de brief van de ministers aan de Tweede Kamer wordt benadrukt dat Nederland vindt dat ACTA niet verder moet gaan dan de nu geldende EU-regels. "Dit betekent onder andere dat Nederland alert blijft dat in ACTA geen bepalingen worden opgenomen over het afsluiten van internet van consumenten die auteursrechtelijk beschermde werken downloaden (zoals "three strikes out" bepalingen), en evenmin verplichtingen worden geïntroduceerd voor isp's om de inhoud van documenten, die via hen op internet worden geplaatst, te monitoren en te filteren."

In het vrij summiere persbericht dat de onderhandelaars na de vorige ronde naar buiten brachten bleek dat de deelnemers het eens waren dat ACTA niet is bedoeld om huidige auteursrechtenwetgeving uit te breiden.

Geen uitbreiding auteursrechten

"ACTA is niet bedoeld om nieuwe intellectuele eigendomsrechten in het leven te roepen of de omvang van bestaande intellectuele eigendomsrechten te wijzigen", staat te lezen in de brief. Ook zal ACTA zich niet mengen in de fundamentele rechten en vrijheden van individuele ACTA-deelnemers.

Eind juli wordt er gesproken over "meer technische aangelegenheden" door de deelnemende landen. Half september staat de volgende onderhandelingsronde gepland. De ministers gaan proberen ditmaal de bijgewerkte concepttekst wel weer openbaar te krijgen.

Voortgang ACTA-onderhandelingen 20 juli 2010