Een bron bij het CBS wil wel kwijt dat de jaarlijkse rekening hoger ligt dan 2,1 miljard, maar niet hoe hoog vanwege 'politieke gevoeligheid', zo bericht Trouw.

De rijksstatistiekendienst kwam vorig jaar met de schatting op verzoek van minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken. Het bedrag omvat uitgaven van zowel lokale overheden als een bedrag van 500 miljoen dat de rijksoverheid jaarlijks zou uitgeven.

Foute opgave ministerie

Het onderwerp ligt gevoelig vanwege een debat in de Tweede Kamer later vandaag. Daar moet minister Guusje ter Horst tekst en uitleg geven over de verkwisting rond ICT bij de overheid. De SP vroeg haar om nadere uitleg nadat een inventarisatie van de partij zelf aantoonde dat de overheid veel meer uitgeeft aan ICT dan de 500 miljoen die het kabinet noemt.

Het blijft een raadsel waar dat getal vandaan komt. Ter Horsts eigen ministerie is bijvoorbeeld niet in staat uit te zoeken hoeveel geld het zelf aan ICT uitgeeft omdat de ICT-bestedingen niet apart worden geadministreerd.

Het is onwaarschijnlijk dat de 500 miljoen van Ter Horst een correct beeld geven. Alleen de Belastingdienst geeft jaarlijks al zo'n 400 miljoen euro aan ICT uit. Daarbij komen bovendien nog eens 200 miljoen aan personeelskosten, waardoor de rekening voor dat orgaan al meer is dan het geclaimde bedrag van de minister. Ook het UWV blijkt tussen de 300 en 400 miljoen te verstoken.

Schimmige administraties

Op dit moment wordt niet meer bijgehouden wat overheidsinstellingen aan ICT uitgeven. Zo zijn er wel her en der kengetallen bekend, maar daar zitten de salarissen van medewerkers niet in omdat die zijn ondergebracht op de algemene loonlijst. Ook zelf ontwikkelde programmatuur van ministeries of software van partijen als een IBM of Getronics blijken niet te worden meegenomen in de optelsom.

Twintig jaar geleden hield de overheid de ICT-bestedingen nog wel apart bij. Zo blijkt dat de overheid in 1990 zo'n 900 miljoen euro (twee miljard gulden) te besteden. Formeel meldt het CBS dat dat vandaag de dag de helft goedkoper is, maar tegenover Trouw erkennen ze schoorvoetend dat die inschatting te optimistisch is.