De Nederlandse overheid ziet het belang van een eigen quantumcomputer en investeert jaarlijks mee bij de bouw ervan. Daarom is woensdag tijdens de Innovatieconferentie 2013 het instituut QuTech opgericht, waar naast de Technische Universiteit Delft, het bedrijfsleven en de overheid aan deelnemen.

Baanbrekende ontdekkingen

De quantumcomputer, tot op de dag van vandaag een theoretisch concept, moet over 15 jaar een extreme rekencapaciteit leveren waarmee natuurkundige vraagstukken worden opgelost die in veel gevallen technologisch erg relevant zijn. De TU Delft financiert jaarlijks 5 miljoen euro, de Rijksoverheid samen met TNO jaarlijks 4 miljoen euro. Daarnaast leveren ook de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en verschillende bedrijven een bijdrage.

Wetenschappers van de TU Delft behaalde de afgelopen jaren wereldfaam door baanbrekende ontdekkingen te doen. Zo werd in Delft al het Majorana-deeltje onthuld, een manier om quantumberekeningen minder gevoelig te maken, en lukte het om twee atoomkernen in een diamant quantummechanisch met elkaar te verstrengelen. Dat leverde hen al een forse Europese beurs van 15 miljoen euro op.

Nobelprijs voor quantumonderzoek

Het geloof in de realisatie van een quantumcomputer is de afgelopen jaren gegroeid. Twee afzonderlijke onderzoeken op het gebied van quantumcomputing hebben een jaar geleden de Nobelprijs voor de Natuurkunde opgeleverd.