Deze verzoeken waren juridisch onvoldoende onderbouwd of niet specifiek genoeg, omdat deze te breed of vaag waren. Procentueel gezien voldeed Facebook in de tweede helft van 2013 aan 36,36 procent van de Nederlandse opvragingen. Dat komt in de praktijk neer op 23 opvragingen over 28 gebruikersaccounts. In het half jaar daarvoor lag dit cijfer nog lager: 11 om 15, waardoor Nederland in 2013 in totaal 34 opvragingen deed over 43 accounts.

Dat blijkt uit het tweede transparantierapport van het sociale netwerk, waarin alle verzoeken tot gegevensverstrekking van internationale overheden staan omschreven.

Buitenland vraagt meer

Vergeleken met andere Europese landen en de Verenigde Staten vallen de Nederlandse aantallen over 2013 mee. In België waren er 304 opvragingen over 365 gebruikersaccounts, waarbij gemiddeld in 67,47 procent van de gevallen data is verstrekt. Duitsland telde 3.573 opvragingen over 4.018 accounts (37,44 procent), Frankrijk 3.208 opvragingen over 3.443 accounts (36,45 procent), Spanje 883 over 1526 (45,3 procent). Uitschieter is het Verenigd Koninkrijk met 3.881 om 4.614, bij 69,65 procent.

And the winner is...

Maar de koploper is uiteraard de VS, met 24.098 verzoeken over 39.215 gebruikersaccounts, waarvan liefst 80 procent is gehonoreerd. Let wel: opvragingen van de FBI en NSA zijn niet meegenomen, aangezien hier nog altijd geheimhouding op rust. Opvallend genoeg blijft een land als Rusland steken op 2 verzoeken over 2 accounts waarbij beide keren niets is overgedragen.