Dit blijkt althans uit onderzoek van Trendview onder duizend volwassenen. Een digitaal patiëntendossier is een elektronisch systeem waarbij, in tegenstelling tot de huidige papieren variant, het medische dossier van de patiënt overal ter wereld en op elk gewenst tijdstip is op te vragen. De patiënt is hierbij eigenaar van zijn eigen digitale dossier, waardoor dit alleen kan worden ingezien door artsen of andere belanghebbenden als de patiënt zelf toestemming geeft. Het dossier wordt beheerd door een onafhankelijke instantie, die ervoor moet zorgen dat het goed beveiligd is. Vooral jongeren blijken enthousiast over dit idee, zo blijkt uit het ondertrzoek. Belangrijkste factor onder alle geënquêteerden is de verwachte besparing op de ziektekosten die de invoering van een dergelijk dossier zal opleveren. Andere voordelen zijn volgens Trendview dat een dossier niet meer kan kwijtraken en dat een patiënt geen verkeerde medicatie meer krijgen als gevolg van ontbrekende informatie.

Extra kosten

Op dit moment worden de diverse medische dossiers van een patiënt beheerd door meerdere behandelende artsen, zoals huisarts, specialist en tandarts. Gebrekkige communicatie, door bijvoorbeeld het ontbreken van een dossier, tussen zorgverleners is de oorzaak van veel medische fouten. Deze medische fouten resulteren in extra kosten van ongeveer 1,4 miljard euro per jaar, zo bleek vorige week al uit het rapport van NICTIZ (Nationaal ICT-Instituut in de Zorg) en NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie). De invoering van een centraal digitaal dossier zou deze medische fouten kunnen voorkomen.