De paradox in de markt voor digitale muziek doet de muziekindustrie juichen en huilen tegelijk. Het afgelopen jaar is de omzet uit betaalde downloads en streaming abonnementen flink gestegen, van 27 procent in 2010 naar 32 procent van de wereldwijde muziekmarkt afgelopen jaar. Dat meldt de IFPI, de internationale brancheorganisatie voor de entertainmentindustrie in haar jaarrapport.

'Downloadverbod noodzakelijk'

De organisatie is optimistisch dat die trend zal zich voortzetten. In de VS is de digitale muziekmarkt zelfs de analoge voorbij qua omzet. Dit in tegenstelling met Nederland, waar dat aandeel slechts 15 procent is, becijfert de Nederlandse tak NVPI. Nederland hobbelt al jaren achter.

De reden? Voortdurende piraterij. Wereldwijd doet 1 op de 4 internetgebruikers aan filesharing, in Nederland is dat 40 procent. Vandaar dat de NVPI het voorgenomen verbod op downloaden uit illegale bron van staatssecretaris Teeven van harte blijft steunen.

“Het illegale aanbod móet simpelweg bestreden kunnen worden. Het is jammer dat een deel van de politiek dat niet lijkt te willen begrijpen en zich laat leiden door allerlei oneigenlijke en emotionele argumenten", aldus Paul Solleveld, directeur van NVPI.

HADOPI lichtend voorbeeld

IFPI hamert in het rapport, zoals ook in eerdere rapporten, op de 'cruciale' rol van internetproviders die actievere rol moeten spelen tegen piraterij. Daarnaast is HADOPI een lichtend voorbeeld. De omstreden Franse three strikeswetgeving, waarbij downloaders uiteindelijk tijdelijk van het internet kunnen worden afgesloten. Volgens de IFPI heeft deze wet tot een 'dramatische daling' van filesharing geleid. Inmiddels zijn 700.000 Franse internetters schriftelijk gewaarschuwd dat zij illegaal downloaden.