Den Haag zal aan de bak moeten en het hele thuiskopiestelsel moet op de schop. De typisch Nederlandse verworvenheid, downloaden uit illegale bron, is in strijd met het Europese recht, concludeert het EU-Hof (zie arrest onderaan). Dat er geen technische manier is om het vervaardigen van illegale kopieën te bestrijden doet daar niets aan af.

Downloaden oneerlijk

De uitspraak werd verwacht nadat de advocaat-generaal in januari ook al deze conclusie had getrokken. Het downloaden uit illegale bron kan niet worden gedoogd omdat het anders de verspreiding van deze illegale kopieën aanmoedigt en normale exploitatie frustreert. Dit levert een "ongerechtvaardigd nadeel op voor de houders van auteursrechten".

Maar dit betekent ook dat er geen thuiskopieheffing kan rusten op dit illegaal kopiëren, een klinkende overwinning voor de aanklagers, de producenten van blanco schijfjes.

Geen heffing op illegale kopieën

Mensen die niet downloaden maar wel dragers aanschaffen waarop thuiskopieheffing rust worden namelijk hierdoor "indirect bestraft" doordat zij feitelijk meebetalen aan de compensatie voor het downloaden uit illegale bron. Dat voldoet niet aan het noodzakelijk evenwicht tussen rechten en belangen van de ontvangers en betalers van de heffing, aldus het Hof.

De kwestie over downloaden uit illegale bron speelt al jaren in de rechtszaal en de politiek, en maakt Nederland een vreemde eend in de bijt. Vijf argumenten vóór het downloadverbod.

Maar rechthebbenden hebben wel recht op een billijke vergoeding. "Een stelsel van vergoedingen voor het kopiëren voor privégebruik dat voor de berekening van de billijke compensatie die aan de ontvangers ervan is verschuldigd, geen onderscheid maakt naargelang de bron van waaruit een reproductie voor privégebruik wordt vervaardigd geoorloofd of ongeoorloofd is, eerbiedigt niet dit rechtvaardige evenwicht", aldus het Hof in een persverklaring.

Politiek aan zet

En dus zal het gehele thuiskopiestelsel op de schop moeten. Het kabinet heeft de door de jaren wel eens een ballonetje opgelaten om het downloaden uit illegale bron te verbieden, maar een meerderheid van de Kamer was steeds mordicus tegen.

UPDATE: de regering laat weten dat het downloadverbod per direct van kracht is, het EU-arrest heeft namelijk 'directe werking' voor Nederland.

Arrest EU-Hof Thuiskopie en downloadverbod