Sinds vandaag, dinsdag 5 juni, is de cookiewet van kracht, die gebiedt dat sites bezoekers expliciete toestemming vragen voor het zetten van tracking cookies. Ook moet er duidelijke informatie worden verstrekt wat voor soort cookies waarom nodig zijn.

Deadline genegeerd

Uit een rondgang van Webwereld langs sites en uitgevers blijkt dat nog bijna niemand voldoet aan de wet. Dat betekent niet dat men de regels naast zich neerlegt, want de meesten zijn er naar eigen zeggen wel “volop mee bezig". Maar de deadline van vandaag is blijkbaar dusdanig snel of onverwachts, dat bijna niemand die haalt. Dat geldt ironisch overigens ook voor veel overheidssites en sites van diverse politieke partijen die vóór de cookiewet zijn.

Van de grote sites en uitgevers heeft alleen De Telegraaf concrete actie ondernomen, met een banner bovenaan de site, die doorverwijst naar een informatiepagina. Hier wordt echter geen toestemming gevraagd, en het voldoet dan ook nog niet aan de wet, erkent Marc Roos, directeur Digitaal van Telegraaf Media Nederland.

Telegraaf doet 'eerste stap'

“Het is een eerste actie, en we voldoen nu in elk geval aan een aspect, de informatieplicht. We beraden ons op wat we verder doen, want is enorme onduidelijkheid binnen de branche. En van OPTA komt er ook weinig duidelijkheid", aldus Roos tegen Webwereld.

Dat er nog veel onduidelijkheid is, beaamt Laurens Verhagen, hoofdredacteur van de krantensites van de Persgroep. “Bij ons is er nog niets over op de sites, maar we zijn er volop mee bezig. We zijn in overleg met andere grote uitgevers, zodat we het beleid kunnen afstemmen. We gaan niet zelf het wiel uitvinden. We zullen daarbij zwaar leunen op de adviezen van het IAB", vertelt Verhagen.

Juridische en technische onduidelijkheid

Volgens hem zijn de technische en juridische details nog onduidelijk. “Bijvoorbeeld: ligt de verantwoordelijkheid voor tracking cookies bij de uitgever of bij de adverteerder?" Dat deze discussie nog steeds speelt nadat de wet al in werking is getreden, mag de branche zich wel aanrekenen, vindt Verhagen.

Ook Google verwijst naar het IAB en kan nog niet zeggen welke stappen het concern zet om aan de Nederlandse cookiewet te voldoen. “We hebben er vertrouwen in dat onze producten voldoen aan de eisen van de Europese wetgeving. We werken er aan om de transparantie en keuzevrijheid die we onze gebruikers bieden te verbeteren in het licht van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en informatievoorziening rond cookies," aldus Google in een verklaring. "We zetten ons ervoor in om aan de wet te voldoen in alle landen waarin we actief zijn, dus ook in Nederland."

IAB: stapsgewijs

Het IAB, de brancheorganisatie voor adverteerders, vindt het niet vreemd dat sites niet op stel en sprong voldoen aan de cookiewet. “Vorige maand werd er nog over gedebatteerd in de Eerste Kamer. Het IAB adviseert als eerste handreiking: begin met duidelijk te informeren. Want iemand kan pas toestemming aan iets geven als die weet waarover het gaat", aldus Auke van den Hout, bestuurslid van IAB.

Op de site meldt de organisatie: "De nieuwe wetgeving zorgt voor zeer veel onduidelijkheid en geeft, met name op het gebied van handhaving, veel rechtsonzekerheid. Helaas kan IAB die niet geheel wegnemen."

IAB publiceert deze week in samenwerking met Deloitte een compliance guide, vergelijkbaar met de 'handleiding Cookiewet' die DDMA, de brancheorganisatie van marketeers, dinsdag publiceerde.

OPTA zoekt naar schadelijke cookies

Volgens OPTA is het niet aan de waakhond om in detail vast te leggen wat wel en niet mag en moet. “Het is aan de markt om dat praktische invulling aan de wet te geven," zegt de woordvoerster. De toezichthouder zegt wel meteen te gaan handhaven, maar zich te richten op “sites met schadelijke en moeilijk te verwijderen cookies".

Burgers kunnen met hun klachten terecht bij ConsuWijzer.nl. Maar alhoewel het de hulp van consumenten waardeert, stelt OPTA in eerste instantie zelf op onderzoek uit te gaan met digitale rechercheurs.

Webwereld zal overigens vanaf morgen (woensdag) een expliciete opt-in tonen voor tracking cookies.

UPDATE 6 juni: Webwereld-uitgever IDG is nog bezig met een oplossing voor de toestemmingsvereiste voor cookies.